Zdravje in preventiva

z osveščanjem do boljšega življenja

Zdravje in preventiva

Poglavitni cilj delovanja zavoda na področju zdravja je višja stopnja osveščenosti, boljša informiranost in posledično opolnomočenje prebivalcev Slovenije za dejavno sodelovanje pri odločitvah, ki zadevajo njihovo zdravje.

Z različnimi projekti, akcijami in kampanjami spodbujamo odgovorno skrb za zdravje vseh in predstavljamo primere dobrih praks, usmerjene v ohranjanje zdravja, zlasti ko gre za ranljive skupine prebivalstva. Poleg tega zagovarjamo strategije in ukrepe, ki vodijo k izboljšanju kazalnikov javnega zdravja.

Naše dejavnosti, akcije in projekti niso usmerjeni le v krepitev odgovornosti za lastno zdravje in informiranosti posameznikov, pač pa tudi v spreminjanje socialnih, okoljskih, političnih in ekonomskih razmer ter njihovega vpliva na zdravje posameznika in celotne skupnosti.

Ambasador zdravja

Pravica do zdravja ter enakopraven dostop do zdravstvenih storitev predstavlja enega od temeljnih premislekov...  

Preberite več

Govori jezik zdravja

Zdravstvena pismenost je eden glavnih vzvodov ohranjanja zdravja in stebrov
opolnomočenja bolnikov ... 

Preberite več