Viva

mediji za boljše življenje

Opis

Viva pod svojim imenom združuje več medijev: mesečnik revijo Viva, spletni portal Viva.si ter interaktivno izdajo Vive za tablične računalnike. Vsebino medijev ustvarjamo z namenom, da podajamo raznolike, celostne, uporabne in čim bolj razumljive odgovore na potrebe, vprašanja in dileme sodobnega človeka. Informacije, ki jih podajamo in ustvarjamo s številnimi strokovnjaki, so kredibilne, osveščevalne, izobraževalne, strokovne in poglobljene. Z našimi medijskimi kanali ter posebnimi projekti (akcija Moj zdravnik, Vivina zdravniška linija, delavnice, predavanja, posebne priloge Skrb zase, Preventivni pregledi), ki jih pripravljamo na nacionalni ravni, celovito posegamo na področje kvalitete bivanja in vitalnega življenja.
Z januarjem 2013 je Viva zaživela z bogatejšo vsebino v povsem novi podobi. Viva, ki je bila do prej poznana kot revija za zdravo življenje, odslej nosi ime revija za boljše življenje. Poslanstvo revije Viva je preraslo iz osveščanja, informiranja in izobraževanja o zdravem in vitalnem življenjskem slogu, v opolnomočenje posameznika, da se bo lažje odzival in iskal rešitve v izzivih trenutnega časa in družbenih sprememb. Vsebina je zasnovana še bolj raznoliko in z novo, družbeno dimenzijo. Ob tem smo spremenili tudi zunanjo podobo mesečnika. Temam, povezanih z zdravjem, smo dodali nove, družbeno kritične in družbeno angažirajoče teme, s katerimi še bolj celovito posegamo na področje kvalitete bivanja v družbi, hkrati pa spodbujamo potencial v vsakem posamezniku. Vsebine v rubriki V žarišču, ki predstavlja osrednji del revije, smo nadgradili z opozarjanjem na aktualne družbene probleme, pluralnostjo mnenj pri njihovi obdelavi in rešitev zanje, v ozadju katerega je potencial za spremembe pri posamezniku in družbe.
Prispevke revije ustvarjamo z množico uglednih avtorjev – tako strokovnjaki kot priznanimi novinarji. Rednim kolumnistom in avtorjem: novinarki Darji Zgonc, antropologinji Vesni V. Godina, psihoterapevtu Zoranu Milivojeviću, publicistu in športnemu pedagogu Vikiju Grošlju, se je v januarju 2013 kot stalna kolumnistka pridružila Manca Košir, vsak mesec pa k pisanju izvirnih avtorskih člankov vabimo mnenjske voditelje, strokovnjake in novinarje.