V razmislek ...

Abeceda novega sveta

Pripadam tisti šoli opazovalcev sodobnega časa, ki verjame, da je svet na prelomnici. V toku zgodovine smo večkrat izgubili zaupanje v večne resnice. Med njimi tudi v vero, državo in v to, da je svet raven. Danes to zaupanje odrekamo trgu, kot smo ga poznali še do nedavnega. Najbolj radikalen jezik novih vrednot in zahtev po reorganizaciji sistema govorijo danes iniciative civilne družbe. Te v obstoječem modelu tržnega kapitalizma ne vidijo rešitev za družbo, ki bo vzdržna in pravična. Nov jezik govori tudi vedno večji delež gospodarstva, ki svoje poslovne modele, odnose in procese ustvarjanja vrednosti prilagaja vrednotam, in jih soustvarja v dialogu s potrebami ljudi. Reinovirajo se procesi ustvarjanja družbene in ekonomske vrednosti, ki so utemeljeni v samoorganiziranju, blagovni menjavi, participativnih in demokratičnih oblikah lastništva. Sedanjost začenja govoriti jezik, ki nosi obljubo radikalne spremembe na bolje.

Tega jezika ne govori veliko ljudi, so pa vedno bolj slišani. Ker si vsi želimo verjeti, da je nekaj boljšega mogoče. Ker moramo verjeti, da je vedno lahko (še) boljše.

Delno ta jezik razumemo vsi. Eni trdijo, da je nekoristen, da je zastarel. Drugi verjamejo, da lahko z njim le delno razložimo in utemeljimo potrebe sodobne družbe. Spet tretji ga dopolnjujejo z novimi gesli, ki naj bi ga oplemenitila, in mečejo ven koncepte, ki ne spadajo zraven. Zdi se, da na novo sestavljamo abecedo sveta. In glede na trenutne kazalce skupne bilance je to več kot nujno. Kaj bo ta abeceda prinesla pa bodo pokazala konkretna dejanja in spremembe, ki jih bo ta nov jezik sprožil. Upamo še vedno lahko, da živimo v prelomnih časih.

Preberite več

Začetek zgodbe

Ko pišemo ta prvi blog vnos, je to hkrati tudi naš prvi tekstovni vpis, namenjen spletni skupnosti, ki se je začela v zadnjih mesecih prepletati okoli ljudi, ki soustvarjajo poslanstvo Vive[1]. V obdobju, ki je za nami, je ta skupnost z majhnimi, a pogumnimi koraki stopala proti cilju boljšega življenja, ki nas definira kot kolektiv, sodelavce, kolege, prijatelje, skupnost. Medtem ko se zavedamo, da si bolj širokega cilja, kot je boljše življenje ne bi mogli zadati, počasi spoznavamo, da ima ta cilj zelo jasne poteze.

V procesu definicije naših vrednot, konkretizacije ciljev in strategije načrta dela smo se nenehno spotikali ob širino pojma boljšega življenja. Katere vrednote nas povezujejo kot skupnost sodelavcev? Katere vrednote so tiste, ki nam predstavljajo minimalni skupni imenovalec? Kako v množici organizacij, idej in aktivnosti, ki nam vse obljubljajo boljše življenje, ponuditi nekaj zares novega, kaj je naš produkt?

Če po tem odstavku mislite, da smo že našli odgovore na vsa vprašanja, vas moramo razočarati. Nismo jih našli. Sploh pa ne vseh. Spoznavamo pa, vsak dan znova, da v naših bližinah obstaja neverjeten potencial posameznikov in posameznic z izrednimi idejami in inovativnimi znanji. Da veliko organizacij, iniciativ in podjetij s svojim delom neprecenljivo prispeva h kvaliteti življenja vseh nas. To so vsi tisti, ki si na različne načine prizadevajo ustvariti svet na temeljih pravične ekonomije; ki dihajo za to, da bomo jedli boljšo, zdravo in pravično hrano; ki verjamejo, da imamo pravico do boljše demokracije; in, ki jim je zdravje pravica, ne le odgovornost posameznika.

Medtem ko smo razmišljali, smo tudi že veliko naredili. V projektu Z vrta v službo povezujemo lokalne pridelovalce s podjetji v urbanih okoljih; vizija serije dogodkov in aktivnosti v sklopu projekta Govori jezik zdravja je ponuditi nabor orodij za izboljšanje zdravstvene pismenosti celotne populacije; REINOVATOR pa počasi, a vztrajno gradi most med civilno družbo in gospodarstvom za lažje doseganje skupnih ciljev.

Naše delovanje spodbuja prepričanje, da temelji za boljše življenje v Sloveniji že obstajajo. Da  je v ljudeh veliko potenciala za aktivno delovanje in ustvarjanje večje družbene enakopravnosti in višje ravni kvalitete življenja. Pogumno in z veliko mero odgovornosti stopamo v igro aktivnega soustvarjanja te sestavljanke in upamo, da se nam boste pri tem pridružili. In da boste zaupali nam, da se pridružimo vam. 

V tem blogu bomo spremljali izzive in uspehe, s katerimi se bomo soočali pri našem delu, trudili se bomo podajati izhodišča za odgovore na te izzive, predstavljali primere dobrih praks v Sloveniji (kdaj bomo pogledali tudi izza plank in predstavljali primere dobrih praks iz tujine). Vsebino bomo soustvarjali z našo sestrsko organizacijo revijo Viva ter seveda z vami. Vabljeni h komentiranju, k širjenju vsebin, predlaganju novih tem ter k aktivnemu vključevanju v njihovo nastajanje. Pišite komu iz naše ekipe, pocukajte nas za spletni rokav na Facebook strani ali preprosto komentirajte spodaj.

Želimo vas slišati in upamo, da se bomo kmalu tudi spoznali.

[1] Dobesedni prevod bi šel nekako takole: Viva, naj živi dolgo!. Najdemo tudi razlago, da je to moško ime madžarskega izvora. Za nas je Viva predvsem skupnost, ki svoje znanje in vrednote usmerja v krepitev medijskega poslanstva revije Viva, ter z ekipo soustvarjalcev Zavoda Viva pretaka te vrednote in znanja v konkretna dejanja.

Preberite več