Reinovator izziv

podpiramo najboljše poslovne ideje in dobre ekipe

Reinovator izziv 2014

Zavod Viva v sodelovanju s SPIRIT Slovenija, podjetniško mrežo CEED, organizacijo Sklad05, Ekonomsko fakulteto ter ob podpori izjemnih partnerjev razpisuje Reinovator izziv 2014. K prijavi vabimo vse, ki imate poslovni model ali idejo, s katero rešujete družbene, socialne ali okoljske izzive ter prispevate k ustvarjanju novih trajnostnih delovnih mest. Reinovator izziv je del vseslovenske akcije Podjetno do družbenih učinkov.

Rok za prijavo: 27.10.2014

IŠČEJO SE NAJBOLJŠE POSLOVNE IDEJE
IN DOBRE EKIPE

10 najboljših izbranih ekip bomo povabili, da nadgradijo svoje znanje in izpilijo svojo idejo na Reinovator akademiji
praktično izobraževanje bo potekalo vsak torek v novembru med 14. in 18. uro v Ljubljani
6 izbranih najboljših poslovnih modelov se bo pred izbranimi povabljenimi gosti predstavilo na zaključnem dogodku Reinovator izziv 2014 prvi teden decembra v prostorih Nove Ljubljanske banke na Trgu republike 2 v Ljubljani
2 zmagovalna poslovna modela, ki ju bo strokovna komisija razglasila na zaključnem dogodku, bosta nagrajena s finančno podporo in podpornimi storitvami za razvoj svoje poslovne ideje v skupni vrednosti več kot 23.000 €

Prijava na razpis

na razpis se lahko prijavijo socialna podjetja, nevladne organizacije, klasična podjetja, zadruge, mediji in ekipe, ki s svojim poslovnim modelom na trajnostni način rešujejo družbeni ali okoljski izziv v Sloveniji

  • prijava na razpis je brezplačna

  • med prijavljenimi poslovnimi idejami bo strokovna komisija izbrala skupno 10 najboljših modelov v kategorijah Big Impact in Big Idea

  • 10 najboljših ekip bo povabljenih v 16-urno izobraževanje pod vrhunskim mentorstvom v programu Reinovator akademija

  • za sodelovanje v programu izbrane ekipe prispevajo subvencionirano kotizacijo 150 € na  ekipo

  • vse ekipe, vključene v Reinovator akademijo, bodo izbirale med brezplačnim odprtjem   Poslovnega paketa ali enoletnim brezplačnim vodenjem Poslovnega paketa NLB v protivrednosti do 159,60 €

  • dodatne informacije lahko pridobite na elektronskem naslovu anja.serc@zavodviva.si ali na telefonski številki 040 164 392

  • Nagrade

Big impact

poslovna ideja, ki je že prerasla idejno fazo ter že ima podporo lokalne skupnosti in/ali trga

Deloitte Slovenija – paket poslovnih, pravnih in računovodskih storitev v protivrednosti 4.000 €
Pošta Slovenije – storitve Posita in tablica Samsung Galaxy Tab 2 v vrednosti 2.300 €
NLB – brezplačno vodenje računa, finančno svetovanje in 1.000 € denarne nagrade
CEED Slovenija - članstvo v CEED klubu in izpostavljenost med podjetniki v vrednosti 2.400 €
Studio Moderna in Linea Directa – marketing test v vrednosti 2.000 €
ImpactHub Vienna – brezplačna udeležba v programu Benisi Impact Scaling Program, ki vključuje tudi brezplačno udeležbo v programu Investment Ready Warm-up v vrednosti 1.500 €
Viva, revija za boljše življenje - dvostranska reportaža o uspehu poslovne ideje

Big idea

poslovna ideja, ki še ni prerasla idejne faze, vendar glede na analizo trga obeta poslovni uspeh 

Bisnode Slovenija – paket poslovnih storitev v protivrednosti 2.500 €
Pošta Slovenije – pomoč pri pospeševanju prodaje z vključitvijo v prodajne kanale Pošte Slovenije
NLB – brezplačno vodenje računa, finančno svetovanje in 1.000 € denarne nagrade
CEED Slovenija - članstvo v CEED klubu in izpostavljenost med podjetniki v vrednosti 2.400 €
Studio Moderna in Linea Directa – marketing test v vrednosti 2.000 €
ImpactHub Vienna - brezplačna udeležba v 4-mesečnem pospeševalniškem program, ki ga organizira ImpactHub Vienna v partnerstvu z innoimpact v vrednosti 1.000 €
Viva, revija za boljše življenje - dvostranska reportaža o uspehu poslovne ideje

  Za dodatne informacije kliknite spodnjo fotografijo

PRIJAVNICA

*Obvezno izpolnite 


Iniciativa (najmanj dva povezana posameznika/ci)
organizacija

Big Impact
Big Idea

dvig samooskrbe s hrano in trajnostno lokalno kmetijstvo
izboljšanje kvalitete življenja malih pridelovalcev
razvoj trajnostnega turizma
izboljšanje priložnosti za zaposlovanje ranljivih skupin
razvoj zelenih delovnih mest
dvig aktivnega državljanstva in transparentnosti javnega življenja
zmanjševanje CO2 odtisa
zmanjševanje količine odpadkov
dvig kvalitete življenja v mestih
drugo

Razmislite o sledečih vprašanjih: Kateri problem rešujete? Kaj je vzrok problema? Kakšen je obseg problema, ki ga načrtujete rešiti?
največ 250 besed

Razmislite o sledečih vprašanjih: Kako vaš poslovni model deluje (razložite ga v najmanj petih korakih)? A je bila ideja že testirana? Kakšni so bili učinki? Zakaj vaša ideja problem rešuje bolje, kot katera druga ideja? Zakaj je vaša ideja kreativna in kako se razlikuje od obstoječih rešitev?  Zakaj verjamete, da lahko vaša ideja reši problem (razložite učinke vaše ideje na primeru, kjer se je pokazalo, da rešitev deluje)?
največ 300 besed

Razmislite o sledečih vprašanjih: Kako in koliko vaša ideja prispeva k boljšemu okolju? Kako in koliko vaša ideja prispeva k boljši družbi? Kako in koliko vaša ideja prispeva k boljšim zaposlitvam? S kakšnimi številkami merite uspešnost vašega modela? Na kakšen način boste spremenili odnos ljudi do izbranega problema?
največ 250 besed

Razmislite o sledečih vprašanjih: Kdo je vaša konkurenca? Kdo so vaši partnerji? Zakaj naj bi med vsemi, ki ponujajo isto stvar na trgu, kupci ali uporabniki izbrali ravno vas? Kakšni so vaši viri financiranja do danes? Kakšno je razmerje med javnimi in tržnimi viri financiranja vaše dejavnosti? Kakšne vire financiranja načrtujete v prihodnosti?
največ 250 besed 

Naštejte posameznike/ce ali organizacije, ki so v vaši ideji že prepoznali potencial in kako z njimi sodelujete?
največ 250 besed

Razmislite o sledečih vprašanjih: Kdo so člani ekipe? Kakšna so vaša znanja in izkušnje? Kakšne so vaše vrednote in kaj vas je motiviralo, da ste se prijavili na izziv? Ali ste v preteklosti že prejeli nagrade, sredstva, priznanja ali sodelovali v kakšnem pospeševalniku ali inkubatorju?
največ 250 besedOdstavek bo v primeru, da boste izbrani v program, objavljen na družbenih omrežjih in v ostalih promocijskih gradivih Reinovator izziva 

Razmislite o sledečih vprašanjih: Kaj je vaš produkt oz. storitev? Kateri izziv družbe in/ali okolja rešujete? Na katerih vrednotah temelji vaša rešitev?
največ 150 besed 
Potrdi

smo v primeru izbora med 10 najboljših ekip povabljeni k sodelovanju v Reinovator akademiji in, da znaša subvencionirana kotizacija za udeležbo 150 €

sem seznanjen, da je razpisana vrednost nagradnega sklada bruto vrednost, in da, v kolikor je potrebno plačilo prispevkov in / ali dohodnine, se ti krijejo iz vrednosti nagrade

lahko organizatorji naše kontaktne podatke uporabijo za namene komuniciranja o aktivnostih projekta

se aktivnosti Reinovator izziva snemajo in fotografirajo ter, da se lahko tako pridobljeni materiali, javno objavijo in uporabijo za namene promocije, posredujejo pokroviteljem izziva ter uporabijo v medijski komunikaciji o izzivu

Kriteriji za izbor:

bistveno prispeva  k rešitvi izbranega izziva 30 %

izkazuje  (potencial) za vzdržno poslovno delovanje 25 %

inovativnost 20 %

reference organizacije/ekipe 15 %

povezovanje in partnerstva 10 %


Postanite ambasadorVerjamemo, da je potrebno dobre ideje videti in slišati, zato:
  nam pišite ter se pridružite skupnosti ambasadorjev zdravja;
   se nam pridružite v virtualni skupnosti in jo aktivno soustvarjajte;
  povežite nas v svojo projektno idejo, zamisel ali že uresničen projekt.