REINOVATOR

o boljši prihodnosti ob skupni mizi

Opis

Projekt REINOVATOR je nastal iz zaznanega problema pomanjkanja partnerskega povezovanja med civilno družbo in zasebnim sektorjem v Sloveniji v času, ki zahteva temeljit premislek o novih paradigmah družbenega razvoja. Projekt je usmerjen v spodbujanje družbenih inovacij civilne družbe ob partnerski podpori družbeno odgovornega gospodarstva. 

Projekt smo zasnovali v medijskem partnerstvu z revijo Viva ter ob izraženi podpori širokega spektra akterjev iz civilne družbe in gospodarstva. Namen projekta skozi serijo sproščenih delovnih spoznavnih dogodkov zasnovati organizacijsko, komunikacijsko in spletno podporo skupnosti, ki bo v prihodnosti postala trajnostna stična točka na presečišču med civilno družbo, gospodarstvom in mediji. 
V letu 2013 bomo izvedli štiri tematske dogodke na katerih se bodo v delovnem vzdušju srečevali in spoznavali predstavniki nevladnih organizacij, socialni podjetniki, predstavniki gospodarstva in mediji. 
Z izvedbo tega projekta bo Zavod Viva aktivno prispeval k:  
 promociji pomena partnerskega sodelovanja med civilno družbo in gospodarstvom za trajnostne odgovore na izzive prihodnosti
 soustvarjanju platforme za povezovanje civilne družbe, gospodarstva in medijev
 povečanju medijske prepoznavnosti inovacijskega potenciala civilne družbe 
 in pomena proaktivne družbene odgovornosti 

Ambasadorji povezovanja


Projektni sodelavci