Področja delovanja

povezujemo za boljše življenje

Zavod Viva povezuje

Sodelavci Zavoda Viva trdno verjamemo v potencial sinergij, ki nastanejo kot posledica izmenjave znanj, veščin, idej in ljudi. S svojimi dejavnostmi prispevamo k nastanku in oblikovanju partnerstev, ki bodo ponudila odgovore na izzive, ki jih pred nas postavlja skupna prihodnost. 
Zavod je usmerjen v povezovanja civilne družbe, gospodarstva in medijev s ciljem spodbujanja družbenih sprememb, ki odgovarjajo na potrebe prihodnosti. Verjamemo, da je odgovornost za družbene spremembe naša skupna, deljena odgovornost. 
S svojim delovanjem aktivno sooblikujemo in spodbujamo inovativne oblike sodelovanja usmerjene v trajnostne odgovore na izzive sedanjosti in prihodnosti. 

Področja  delovanja

    samooskrba s hrano 
   zdravje in preventiva
   partnerstvo za boljšo prihodnost

  Vivino ambasadorstvo


V sodobnem času se vedno bolj prebuja želja po lokalno pridelani hrani ter zavedanje o pomenu negativnih učinkov...   Preberite več