Partnerstvo

za boljšo prihodnost

Partnerstvo za boljšo prihodnost

Aktivno prispevanje k reševanju skupnih izzivov in partnersko sodelovanje predstavlja osnovo boljše prihodnosti. Zavod Viva verjame in aktivno spodbuja razvoj skupnosti za prebujanje inovativnega in kreativnega družbenega potenciala. Pri tem v ospredje postavljamo vrednote soustvarjanja, zaupanja in transparentnosti.

Na področju spodbujanja partnerstev za boljšo prihodnost razvijamo orodja in komunikacijske poti, ki prinašajo pozitivne družbene in gospodarske spremembe. Kot ključne za uresničevanje teh ciljev prepoznavamo nove tehnologije in njihov potencial za oblikovanje vključujoče, enakopravne in transparentne mreže deležnikov. 

Zavod Viva si cilje in vrednote partnerskega sodelovanja deli z medijskim partnerjem revijo Viva, revijo za boljše življenje. Skupaj ustvarjamo pogoje za premislek o pomenu trajnostnih partnerstev in izpostavljamo ter krepimo primere dobrih praks na področju dvigovanja ravni samooskrbe s hrano, osveščanja o pomenu zdravja in preventive ter potenciala novih tehnologij za družbeno-gospodarski razvoj. 

Ambasador povezovanja

Živimo prelomne čase, ki postavljajo na preizkušnjo ustaljene paradigme družbenega razvoja...  

Preberite več

Reinovator

Projekt REINOVATOR je nastal iz zaznanega problema pomanjkanja partnerskega povezovanja ... 

Preberite več