Reinovator izziv

za boljšo prihodnost

Reinovator izziv

(izziv se je zaključil 21. novembra 2013)

Zavod Viva je v preteklega pol leta v partnerstvu s podjetjem Studio Moderna in ob podpori Ameriške ambasade v Ljubljani organiziral tri dogodke, kjer smo povezali doslej ločene svetove:   civilne iniciative (nevladne organizacije, zadruge, socialna podjetja), korporativno gospodarstvo, strokovnjake in medije. Na treh dogodkih so se za mizo ob večerji spoznali in se o videnju rešitev izzivov prihodnosti pogovorili predstavniki dvanajstih iniciativ, trinajstih podjetij in trinajstih nevladnih organizacij.

Zdaj je čas, da prvo sezono Reinovator zaključimo z vami, poiščemo sveže ideje in naredimo korak bližje boljšemu življenju v letu 2014.

Z velikim veseljem razpisujemo prvi Reinovator izziv. Podpreti želimo trajnostne in inovativne rešitve na treh področjih, ki bodo v naslednjem letu bistveno vplivala na kvaliteto življenja v Sloveniji:

1.          ustvarjanje trajnostnih delovnih mest z družbenim podjetništvom – pokrovitelj izziva Pošta Slovenije, CEED Slovenija, zložljivo kolo Big Fish in udeleženci dogodkov z namenom;

2.          uporaba potenciala informacijskih tehnologij za aktivno državljanstvo – pokrovitelj izziva Bisnode Slovenija, CEED Slovenija, zložljivo kolo Big Fish in udeleženci dogodkov z namenom;

3.         povečanje samooskrbe s hrano – pokrovitelj izziva Studio Moderna, CEED Slovenija, zložljivo kolo Big Fish in udeleženci dogodkov z namenom.

Na izziv se lahko prijavijo predstavniki tretjega sektorja (nevladne organizacije, zveze, fundacije, organizacije socialnega podjetništva) ali skupina povezanih posameznikov (najmanj trije povezani posamezniki).

Organizacija ali ekipa, ki bo prijavila najboljši projekt v vsaki od kategorij, bo prejela:

        denarno nagrado v višini 2.500 evrov;

        letno članstvo v mreži CEED Slovenija in možnost udeležbe v enem od programov;

        zložljivo kolo Big Fish.

 

Iščemo projekte, ki:

bistveno prispevajo k rešitvi izbranega izziva                       30 %

izkazujejo trajnostno naravnanost                                      25 %

so inovativni                                                                     20 %

so multidisciplinarni                                                          15 %

imajo medsektorski povezovalni potencial                           10 %

 

Rok za oddajo projekta je ponedeljek, 11. november 2013 ob 12.00 uri.

Prijavnice v papirni obliki pošljite na naslov Zavod Viva, Zavod za boljše življenje v Sloveniji, Poljanska 6, 1000 Ljubljana in prijavnice v elektronski obliki na elektronski naslov reinovator2013@zavodviva.si.  

Kontaktna oseba: Anja Šerc (anja.serc@zavodviva.si

Finalisti bodo o rezultatih razpisa obveščeni v ponedeljek, 18. novembra 2013 po elektronski pošti, zmagovalci pa razglašeni na zaključnem dogodku Reinovator, ki bo potekal konec novembra 2013.

Prijava (vsi dokumenti so obvezni)

izpolnjena prijavnica (v elektronski in tiskani obliki)

Prijavnica za iniciative Prijavnica za iniciative (52 KB)

Prijavnica za organizacije Prijavnica za organizacije (51 KB)

finančna struktura projekta

Struktura projekta Struktura projekta (12 KB)

administracija

akt o ustanovitvi in nedavni izpis iz sodnega registra (za registrirane nevladne neprofitne organizacije)

ali

Izjava o odgovorni osebi Izjava o odgovorni osebi (61 KB)

izjava prijavitelja (iniciative in organizacije)

Izjava prijavitelja Izjava prijavitelja (61 KB)

reference (vsak dokument največ na eni strani)

CV organizacije (organizacije)

ali

CV članov ekipe (iniciative)

 

Ambasador povezovanja

Živimo prelomne čase, ki postavljajo na preizkušnjo ustaljene paradigme družbenega razvoja...  

Preberite več

Reinovator

Projekt REINOVATOR je nastal iz zaznanega problema pomanjkanja partnerskega povezovanja ... 

Preberite več