Govori jezik zdravja

zdravstvena pismenost 

Opis

Dvig stopnje zdravstvene pismenosti je eden temeljnih poslanstev Zavoda Viva. V okviru projekta Govori jezik zdravja!  smo zato sodelavci zavoda v sodelovanju z vrhunskimi medicinskimi strokovnjaki in s podporo družbe MSD izvedli javnomnenjsko raziskavo ter na podlagi rezultatov zasnovali strategijo razvoja orodij, ki bi ljudem na preprost način pomagali bolje razumeti, vrednotiti in uporabljati zdravstvene informacije. 
Zdravstvena pismenost je namreč eden od glavnih vzvodov ohranjanja zdravja in stebrov opolnomočenja bolnikov. Pomeni skupek spretnosti, ki jih ljudje potrebujemo za dostop do zdravstvenih informacij, njihovo razumevanje in uporabo z namenom ostati zdravi ali dobro obvladovati svojo bolezen. Poleg tega prispeva k racionalizaciji stroškov javne zdravstvene blagajne, kar posledično vodi do višje kakovosti zdravstvene oskrbe ter več sredstev za nakup najsodobnejših zdravil in opreme za vse, ki jih najbolj potrebujejo. 
K sodelovanju vabimo strokovno, zdravstveno javnost, društva in združenja bolnikov ter strokovne, nacionalne in lokalne medije, saj bomo skupaj lažje dosegli zastavljene cilje.

Projektni sodelavci