Ambasadorstvo

povezujemo za boljše življenje

Postani ambasador

Ambasadorstvo Zavoda Viva je korak v smeri izgrajevanja zaupanja med partnerji iz civilno-družbenega, zasebnega in medijskega sveta in je naš doprinos k spodbujanju ter povečevanju prepoznavnosti primerov dobrih praks na vsebinskih področjih delovanja zavoda. Sodelavci zavoda se zavedamo, da moramo združiti energije in potenciale, če želimo boljše življenje v prihodnosti. Vemo pa tudi, da je posamezna ideja vredna toliko, kolikor ljudi ji uspe nagovoriti, kolikor premisleka sproži v naših skupnostih ter kolikor sprememb ji uspe doseči. Vse, ki vam je naše poslanstvo blizu, ter verjamete v potencial sodelovanja pozivamo, da postanete ambasadorji na enem od področij našega delovanja: 
  ambasador samooskrbe s hrano
  ambasador zdravja 
  ambasador povezovanja
Verjamemo, da je potrebno dobre ideje videti in slišati, zato:
  nam pišite in se pridružite skupnosti ambasadorjev Zavoda Viva
  se nam pridružite v virtualni skupnosti in jo aktivno soustvarjajte 
  nas povežite v svojo projektno idejo ali že uresničen projekt
Primere dobrih praks organizacij in partnerstev za boljše življenje v Sloveniji bomo predstavili na spletnih straneh, v periodičnih publikacijah ter na družbenih omrežjih Zavoda Viva. Projekt ambasadorstva Zavoda Viva poteka v sodelovanju z medijskim partnerjem revijo Viva. Veselimo se našega sodelovanja!

Postanite ambasador

  • Posamezniki
  • Civilna družba 
  • Podjetja

Projektni sodelavci