Ambasadorstvo

povezujemo za boljše življenje

Postani ambasador zdravja 

Pravica do zdravja ter enakopraven dostop do zdravstvenih storitev v prihodnosti predstavljata enega od temeljnih izzivov za boljše življenje v Sloveniji. Sodobni čas bolj kot kadarkoli prej od posameznikov zahteva, da prevzemajo soodgovornost ne le za svoje zdravje, temveč tudi za ohranjanje in vzdrževanje kvalitetnega ter dostopnega zdravstvenega sistema. 

Zavod Viva na področju zdravja in preventive spodbuja ter aktivno sooblikuje partnerstva, ki stremijo k opolnomočenju posameznikov za prevzemanje soodgovornosti za svoje zdravje in izboljšanje zdravstvenega sistema. 

V sodelovanju z medijskim partnerjem revijo Viva osveščamo, analiziramo, spodbujamo pozitivne spremembe ter ponujamo konkretne rešitve na področju zdravja in preventive.

Sodelavci zavoda se zavedamo, da moramo združiti energije in potenciale, če želimo zdravo družbo in kvaliteten zdravstveni sistem v prihodnosti. Vemo tudi, da je posamezna dobra ideja vredna toliko, kolikor ljudi ji uspe nagovoriti, kolikor premisleka sproži v naših skupnostih in kolikor sprememb v delovanju ji uspe doseči. 

Vse, ki vam je poslanstvo zavoda blizu ter verjamete v potencial sodelovanja, pozivamo, da postanete ambasadorji zdravja Zavoda Viva. V mrežo ambasadorjev zdravja vključujemo:

 posameznike in posameznice, ki verjamejo, da lahko skupaj prispevamo k družbi, ki  spoštuje  zdravje kot temeljno pravico vseh članov družbe
 organizacije, skupine posameznikov in ostale, ki s svojim delom že prispevajo ali  želijo  prispevati k uresničevanju tega cilja (šole, podjetja, nevladne organizacije...)

Verjamemo, da je potrebno dobre ideje videti in slišati, zato: 

  nam pišite in se pridružite skupnosti ambasadorjev Zavoda Viva
  se nam pridružite v virtualni skupnosti in jo aktivno soustvarjajte 
  nas povežite v svojo projektno idejo ali že uresničen projekt

Primere dobrih praks organizacij in posameznikov na področju zdravja in preventive v Sloveniji bomo predstavili na spletni straneh, v periodičnih publikacijah ter na družbenih omrežjih Zavoda Viva.

Ambasadorji zdravja