Ambasadorstvo

povezujemo za boljše življenje

Postani ambasador samooskrbe

Dvig samooskrbe s hrano v Sloveniji je strateškega pomena za našo prihodnost in suverenost. Optimistično alternativo negativnim trendom predstavljajo inovativne in trajnostno naravnane iniciative usmerjene v dvig samooskrbe s hrano. Njihovo vodilo je krajšanje prehranskih verig ter oblikovanje novih, trajnostnih oblik gospodarstva, kot sta zadružništvo in socialno podjetništvo. 
Zavod Viva se pridružuje raznolikim in optimističnim iniciativam, ki nastavljajo ogledalo negativnim posledicam industrijske pridelave in predelave hrane. V sodelovanju z revijo Viva osveščamo, analiziramo, spodbujamo pozitivne spremembe ter ponujamo konkretne rešitve za dvig samooskrbe s hrano v Sloveniji. 
Sodelavci zavoda se zavedamo, da moramo združiti energije in potenciale, če želimo boljšo hrano v prihodnosti. Vemo tudi, da je posamezna dobra ideja vredna toliko, kolikor ljudi ji uspe nagovoriti, kolikor premisleka sproži v naših skupnostih in kolikor sprememb v delovanju ji uspe doseči. 
Vse, ki vam je poslanstvo zavoda blizu ter verjamete v potencial sodelovanja, pozivamo, da postanete ambasadorji samooskrbe Zavoda Viva. V mrežo ambasadorjev samooskrbe vključujemo:
 posameznike in posameznice, ki verjamejo, da lahko skupaj spremenimo naš  odnos do  hrane
 organizacije, skupine posameznikov in ostale, ki s svojim delom že prispevajo ali  želijo  prispevati k uresničevanju tega cilja (šole, podjetja, nevladne organizacije...)
  Verjamemo, da je potrebno dobre ideje videti in slišati, zato:
 nam pišite ter se pridružite skupnosti ambasadorjev samooskrbe
 se nam pridružite v virtualni skupnosti in jo aktivno soustvarjajte
 nas povežite v svojo projektno idejo, zamisel ali že uresničen projekt  
Primere dobrih praks organizacij in posameznikov na področju dviga samooskrbe v Sloveniji bomo predstavili na spletni straneh, v periodičnih publikacijah ter na družbenih omrežjih Zavoda Viva.

Postanite ambasador