Ambasadorstvo

povezujemo za boljše življenje

Postani ambasador sodelovanja

Živimo prelomne čase, ki postavljajo na preizkušnjo ustaljene paradigme družbenega razvoja. Sodelavci Zavoda Viva verjamemo v pozitivne spremembe in spodbujamo inovativne pristope k reševanju problemov sedanjosti. V ospredje postavljamo dvig ravni samooskrbe s hrano; zdravje in preventivo ter potencial novih tehnologij za razvoj demokracije in gospodarstva. S sestrsko organizacijo revijo Viva, revijo za boljše življenje spodbujamo ter krepimo vrednoto sodelovanja za boljši jutri.  
Vse, ki vam je poslanstvo Zavoda blizu, ter verjamete v potencial sodelovanja pozivamo, da postanete ambasadorji sodelovanja Zavoda Viva. V mrežo ambasadorjev želimo vključiti:
 posameznike in posameznice, ki verjamejo, da lahko s sodelovanjem najdemo  boljše  rešitve za izzive prihodnosti
 organizacije, skupine posameznikov in ostale, ki s svojim delom že zasledujete  vrednoto    transparentnega in enakopravnega sodelovanja
Verjamemo, da je potrebno dobre ideje videti in slišati, zato:
 nam pišite ter se pridružite skupnosti ambasadorjev sodelovanja
 se nam pridružite v virtualni skupnosti in jo aktivno soustvarjajte
 nas povežite v svojo projektno idejo, zamisel ali že uresničen projekt 
Primere dobrih praks organizacij in posameznikov na področju transparentnega in enakopravnega sodelovanja v Sloveniji bomo predstavili na spletni straneh Zavoda, v periodičnih publikacijah ter na družbenih omrežjih.

Postanite ambasadorVerjamemo, da je potrebno dobre ideje videti in slišati, zato:
  nam pišite ter se pridružite skupnosti ambasadorjev zdravja;
   se nam pridružite v virtualni skupnosti in jo aktivno soustvarjajte;
  povežite nas v svojo projektno idejo, zamisel ali že uresničen projekt.