Predlagajte svojega Glasnika boljše hrane!

Samooskrba s hrano

Zavod Viva se pridružuje obstoječim iniciativam na področju dvigovanja ravni samooskrbe s hrano v Sloveniji. S svojim delovanjem aktivno prispevamo k povezovanju, promociji in razvoju partnerstev, ki stremijo k skupnemu cilju: izboljšati kvaliteto prehrane in krepitev kmetijskega sektorja v Sloveniji. Verjamemo, da je napočil čas, ko moramo radikalno premisliti vlogo potrošnika in kmeta, ki si morata danes ponovno seči v roko.

Preberite več

Zdravje in preventiva

Poglavitni cilj delovanja zavoda na področju zdravja je višja stopnja osveščenosti, boljša informiranost in posledično opolnomočenje prebivalcev Slovenije za dejavno sodelovanje pri odločitvah, ki zadevajo njihovo zdravje.

Preberite več

Partnerstva prihodnosti

Sodelovanje v javnem življenju ter aktivno prispevanje k reševanju skupnih ciljev predstavlja osnovo boljše prihodnosti.

Preberite več